fbpx

 PRISER 2024-25

 • Innmeldingspenger 2.500,-
 • Oppholdspenger 87.070,-
  Dekker mat og boutgifter for hele skoleåret.
 • Felleskostnader 10.230,-
  Inkluderer felles ekskursjoner/kino/forestillinger/konserter, vasking av tøy, internett og administrasjonskostnader. I prisen får du også skolebilde, skolejakke, årbok, diverse turer lokalt
 • Linjekostnader dekker alle kostnader på den enkelte linje, materiell og studietur på linja. Prisen varierer noe mellom linjene.

 

Priser 2024-25 Helårskurs 24-25 Halvårs høst 2024 Halvårs vår 2024
IDRETT OG FRILUFTSLIV Kr 135.450,- * 60.600,- 73.540,-*
MUSIKK  kr 121.550,- * 54.525,- 63.715,-*
MUSIKKPRODUKSJON kr 124.200,- *  54.525,- 64.490,-*
KREATIV MIX Kr 121.950,- * 56.225,- 65.865,-*
SKUESPILLER – film og teater kr 124.250,- * 53.875,- 69. 040,-* Krutt senekunst
FRILUFTSLIV LETT kr 121.684,- * 55.595,- 68.590,-*
FJELLSPORT OG KAJAKK kr 131.500,- * 60.350,- 73.340,-*
E-SPORT kr 128.550,- * 55.800,- 69.090,-*
FORBEREDELSE TIL FØRSTEGANGSTJENESTEN 51.150,-

 

* Inkludert linjetur, Forsikringer (for medlemmer av norsk folketrygd) og evt. deltakelse på turnéringer.
Med forbehold om endringer.

Diverse tillegg:

 • De som bor i de nye internatene betaler 5000,- mer i oppholdspenger
 • Spesiell diett beregnet ut fra grunnstønad
 • Forsikring av utstyr
 • Noen valgfag og frivillige turer

Dersom du har bostedsadresse hjemme mens du er elev her, vil dine foreldres reise- og innboforsikring som oftest gjelde for deg også. Din innboforsikring vil dekke eventuell skade og/eller tap av personlig utstyr. Sjekk ut med ditt forsikringsselskap.

Lånekassen har gode stipendordninger og lånemuligheter.

Ved opptak som elev ved skolen gjelder angrefristen i henhold til angrerettloven kapittel 3.
Hvis du slutter på skolen i løpet av skoleåret, må du betale skolepenger for 6 uker fra sluttdatoen.
Dette gjelder også om du skulle bli utvist for brudd på skolens regler.

Fullstendige forsikringsvilkår for reise og ulykke.

 

Hopp rett ned til innholdet