fbpx

SI FRA

Vefsn Folkehøgskole Toppen har fokus på at arbeidsmiljø og skolemiljø skal oppleves som positivt og inkluderende for alle. Har du oppdaget kritikkverdige forhold, som kan være til skade for deg eller andre, ønsker vi at du sier ifra.

 

Alle saker som kommer inn følges opp av varslingsutvalget på skolen. Du kan være anonym når du melder fra, men for at saken skal kunne behandles på best mulig måte anbefaler vi at du bruker navnet ditt. Da vil du også kunne få tilbakemelding på hvordan varslingen din blir behandlet.

FØR DU VARSLER:

 

Hva er kritikkverdige forhold?

Med kritikkverdige forhold menes brudd på lover og forskrifter, interne retningslinjer eller etiske regler. Det kan også være kritikkverdige  sider ved det fysiske, faglige eller sosiale læringsmiljøet ditt.

Eksempler kan være: brudd på taushetsplikten, mobbing og trakassering, trusler eller uønsket seksuell oppmerksomhet, feil eller mangler i rom og bygninger, eller forstyrrende oppførsel.

 

Vefsn Folkehøgskole Toppen har nulltoleranse for uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering.

Dette gjelder både i forhold mellom elever og forhold mellom lærer og elev.

 

Hvordan varsle?

Du kan varsle skriftlig – via nettskjemaet du finner på disse sidene – eller muntlig til internatleder, undervisningsleder, rektor, eller en annen ansatt du har tillit til. Vær tydelig på  at du ønsker at saken skal behandles som et varsel.

Alternativt kan du varsle elevrådet dersom det kjennes naturlig, eller få hjelp av elevrådet til å gå videre med saken.

 

Hva skjer når du varsler gjennom «si fra» -knappen her?

Etter at du har sendt inn varsel, vil du få en e-post med beskjed om at henvendelsen er registrert. Etter hvert vil du få tilbakemelding om hvordan saken din har blitt håndtert.

 

Varsle anonymt

Varsling kan skje anonymt dersom du ønsker det, men da kan du ikke få oppdateringer om saken din. Vefsn Folkehøgskole vil i de fleste tilfeller trenge å vite hvem du er for å kunne følge opp saken på best måte, men alle saker blir behandlet – også anonyme.

 

Trygt å varsle

Det er trygt for deg å varsle og du kan være helt sikker på at saken følges opp. Vefsn Folkehøgskole ønsker å ha en kultur der det er åpenhet for å ta opp kritikkverdige forhold samt diskutere og løse disse.  Det er rektor som mottar varslet, og det vil bli behandlet med forsiktighet.

 

I de tilfeller varslet er knyttet til en person, ansatt eller student, skal denne gjøres kjent med saken og få mulighet til å gi sin versjon. Konsekvensene av at vedkommende blir kjent med anklagene må imidlertid vurderes i forhold til for eksempel forspillelse av bevis, fare for gjengjeldelse m.m.

Hopp rett ned til innholdet