fbpx

STIPENDIATLINJE

LEDERTRENING OG PROSJEKTLEDELSE

STIPENDIATLINJE

LEDERTRENING OG PROSJEKTLEDELSE

Linja for deg som:

 

 • brenner for folkehøgskolen
 • ønsker å utvikle dine lederegenskaper
 • liker å jobbe i prosjekter og under press
 • er interessert i  mennesker og har gode omsorgsevner
 • ønsker å gjøre noe for andre

Om linja

Linja for stipendiater skal gi grunnleggende ledertrening, stimulere til utvikling og aktivitet på skolen, og øke forståelsen for folkehøgskolens rolle.

Stipendiater vil i tillegg til å ha undervisning, praksis og oppgaver knyttet til ledertrening og prosjektjobbing, være viktige medspillere i miljøarbeid, forebyggende arbeid og skoleutvikling. Du må med andre ord ha litt ekstra energi og et ønske om å stå på for andre.

Stipendiaten har 30 undervisningstimer pr. uke, inkludert linjetimer, fellesfag, praksis og prosjektarbeid. Det vil også være noe tid til diverse møter. I perioder vil det være litt mer hektisk, slik det alltid er når man jobber med prosjekter.

Studieturen er knyttet til et eget solidaritetsprosjekt og reisen går til Gambia i januar. Det blir en fantastisk opplevelse!

 

 

Katrina Munns, elev på Vefsn Folkehøgskole Toppen 2021-22 med sine venner, Amalie, Marie og Rim
Tre personer på scenen på elevkveld ved Vefsn Folkehøgskole Toppen

Hva gjør vi?

Sosialpedagogiske oppgaver og en del aktiviteter på kveldstid og helg inngår i stipendiatet. Du velger fordypningsområder innen «Internat og aktivitet» og «Dokumentasjon og markedsføring» og evt linjer du ønsker praksis på. I tillegg leverer du en enkel prosjektbeskrivelse som vedlegg til søknaden, der du beskriver noe du har lyst å lede og gjennomføre dette året. Det kan være på ei linje eller på andre områder.

Noen oppgaver vil være faste og lik for alle, og kan for eksempel være:

 • Medansvar på kortkurs
 • Husmøter
 • Pedagogisk forum
 • Sosialpedagogiske oppgaver
 • Miljøskapende aktiviteter
 • Ambassadører for folkehøgskolen
 • Praksis
 • Valgfag
 • Bakvakt

 

Les mer

Eget prosjekt

Du leverer en enkel prosjektbeskrivelse (eller flere) ved søknaden, som vi sammen skal finpusse og sette ut i livet dette året. Det kan være noe tilknyttet en linje, fellesfag, valgfag, bærekraft, kjøkken, internat, aktivitet – ja, det meste. Det viktigste er at du får praksis i noe du har lyst til å gjøre, og erfaring med alle fasene i et prosjekt.

Fordypning

Du velger deg fordypningsområder innen «Internat og Aktivitet» og «Dokumentasjon og Markedsføring». Her vil du få opplæring og mulighet til å sette ditt preg på året, og bidra til skolens utvikling.

Praksisperioder

I løpet av året vil du ha praksisperioder der du gjennomfører dine prosjekter, alene eller sammen med andre. Det kan være på ei linje eller på noen andre arenaer på skolen. Vi starter  med observasjonspraksis, og bygger ut praksisoppgavene etterhvert.

Du vil lære om

 • Ledelse og kommunikasjon
 • Lederrollen
 • Prosjektarbeid og prosjektledelse
 • Prosjektplanlegging, gjennomføring og evaluering
 • Aktivitetsledelse
 • Relasjoner og konfliktløsning
 • Gruppepsykologi
 • Praksis og fordypning
 • Folkehøgskolen
 • Grunnleggende pedagogiske prinsipper
 • Å veilede og å bli veiledet (coaching)
 • Forebyggende arbeid
 • Dokumentasjon og opplysningsarbeid
 • Grensesetting
 • Refleksjon og selvinnsikt
Studietur til Gambia

Turen vil bli knyttet opp mot et solidaritetsprosjekt som stipendiatene er med å lede. I Gambia skal besøke Merete og Gambia Care. Her blir vi kjent med den gambiske kulturen og menneskene som lever her, og vi får delta i hverdagen deres. Forhåpentligvis får vi muligheten til å gjøre litt nytte for oss mens vi er der. Og det er klart at vi må se nærmere på det flotte dyrelivet og de spennende markedene. Landet har også en kort, men herlig kystlinje der vi skal bevilge oss noen avslappende dager i solen.

Ha med i søknaden
 • Hva du kan bidra med innen fordypningsområdene og hva du ønsker å lære mer om
 • Kort beskrivelse av ditt eget prosjekt (eller flere om du har)
 • Hvilke linjer du evt. ønsker praksis på
 • Din motivasjon for å være stipendiat
 • Dine sterke sider
 • Hva du ønsker å utfordres på som stipendiat
 • Hvordan du tenker at denne linja er verdifull for din videre utdanning
 • Spesielle områder du ønsker praksis i
 • Om du har sertifikat og andre relevante kurs/ kvalifikasjoner
 • Ideer om andre områder/prosjekt/opplegg/valgfag du kan tenke deg å ta ansvar for her på skolen
 • Dine interessefelt/hobbyer/fagområder du kan ta med deg inn i rollen som stipendiat
Pris

Pris

Stipendet (skolen) dekker:

Oppholdspenger 84534,-

Felleskostnader 10045,-

 

Stipendiaten betaler selv:

Linjekostnader 8500,-

Linjetur 17 000,-

Skolen betaler stipendiaten 750,- i lommepenger pr. mnd.

Opptak

Antallet stipendiater som tas opp varierer litt fra år til år ut fra hvor mange årselever vi har. Å sette sammen stipplinja er en prosess vi legger mye arbeid i. Personlig egnethet vil bli vektlagt, og det vi har sett av deg tidligere vil ligge til grunn. Hensyn til at gruppa skal fungere sammen som et arbeidsteam blir også vurdert. Søkere utenfra må oppgi referanseperson fra annen folkehøgskole, og det er en selvfølge at de som søker har gått folkehøgskole før.

Noe av det som vil spille inn er:

 • Fravær, deltakelse og engasjement tidligere år (på linja, valgfag, sosialt)
 • Gruppesammensetning
 • Interesse og omsorg for mennesker
 • Gode prosjektideer
 • Evne til selvstendig arbeid og teamarbeid
 • Førerkort
 • Lojalitet overfor skolens bestemmelser
 • Politiattest
 • God rollemodell
 • Er motivert og engasjert
 • Arbeidskapasitet
 • Er løsningsorientert og fleksibel
 • Er omsorgsfull og inkluderende
 • Ønsker å gjøre en innsats for andre

Hvorfor vente? Søk nå!

Lånekassen kan hjelpe deg med finansieringen!

Hopp rett ned til innholdet