fbpx

 

Hold Norge Rent er en ideell forening som inviterer folk til dugnad mot forsøpling. De skal både forebygge at avfall kommer på avveie, og bidra til opprydding av avfall som har kommet på avveie. Så hold Norge Rent for søppel!

Det er over titusen frivillige som rydder Norges strender, øyer, holmer, bekker, elver og innsjøer. Den store havbunnen ryddes for søppel. For oss på Vefsn folkehøgskole er det viktig at vi lever i et trygt miljø.

I løpet av vinteren har det kommet en god del søppel på avveie rundt strendene. Derfor er det viktig at hver og en av oss bidrar på slike dugnader. Strandryddeuken er Norges største kollektive dugnad.

Engasjement nytter

Elevene på Vefsn folkehøgskole hadde strandryddeaksjon den 19.september. Vi ryddet de forskjellige områdene i nærområdet av folkehøgskolen, blant annet i Finnvika der skolen har en gapahuk. Vefsn folkehøgskole stilte opp med 52 deltakende, og til sammen fikk de kjempeflinke elevene inn 32 sekker med søppel. Vi er veldig imponerte over innsatsen deres.

For å skape minner sammen trengs det opplevelser slik som en strandryddedag på planen. På Toppen har vi muligheter for å gjøre mange ting sammen, igjennom felleskap og deltagelse blir vi bedre kjent med hverandre. Det er en av grunnene til at vi får et godt miljø på skolen.

Blant annet har Vefsn folkehøgskole et tydelig fokus på at vi ikke skal kaste mat, og de på kjøkkenet er flinke til å bruke opp rester. Det samme gjelder søppelsortering, alle elevene har fått god opplæring på dette. Derfor mener vi at strandryddingen og søppelplukking er nyttig for alle elevene. De får et annet fokus på forsøplingen. Det får elevene til å tenke over hvilke spor søppelet setter i naturen.

Godt samarbeid

Caroline som går friluftsliv lett samarbeidet godt med elevene på sin egen linje og elevene på kreativ mix. Hun forteller at det var mye engasjement blant elevene. Elevene løftet på steiner osv. for å få frem søppelet ved stranden. For å si det slik så var det ikke vanskelig å fylle opp søppelposene som vi fikk med læreren med søppel. Det var faktisk noen av elevene som badet for å få fanget opp søppelet i havet.

Hva tenker du om forsøpling?

Caroline synes at det er trist å finne så mye søppel på et lite område. Hun mener at det er veldig dårlig at vi mennesker forsøpler i havet og naturen. Derfor et det supert at vi har en nasjonal strandryddedag slik at alle mennesker bidrar til å gjøre havene rene, og det er gøy å se engasjementet til medelevene.

Vefsn folkehøgskole er veldig stolte over at de er medlem av Hold Norge Rent.

Hopp rett ned til innholdet