fbpx

Regjeringen har foreslått å kutte statsstøtten til folkehøgskolene og i studiestøtten som ungdommene får når de går på folkehøgskole. Dette betyr et kutt på 45 millioner kroner som kan ha store konsekvenser for tilbudet. Er regjeringen klar over hva dette innebærer for ungdommene våre?

Det har aldri vært mer bruk for folkehøgskolene i Norge. Vi på Vefsn Folkehøgskole Toppen har full skole andre året på rad.  100 elever er her for å finne tilbake til gode levevaner, motivasjon og mestring etter mange år på skolebenken med karakterpress og eksamensangst. I folkehøgskolen ser vi at elevene har målsettinger om å få venner, personlig utvikling, bedre mental helse og utfordre seg selv. Vi som er folkehøgskolelære ønsker å stimulere elevenes motivasjon og gi dem gode levevaner som kan være med på å gi en god psykisk helse. Som skole gir vi dem et balansert kosthold og gode rammer for nok søvn. På timeplanen ser vi viktigheten av å gi dem et variert aktivitetstilbud som gir mestring sammen med andre hvor det oppstår gode vennskap som vil vare livet ut.

Folkehøgskolen er en arena hvor vi ønsker å ha tid til den enkelte og ha mulighet for å imøtekomme den enkeltes ønsker og behov. Ved å kutte i støtten til folkehøgskolene vil det gå ut over mulighetene for å følge opp den enkelte. Skolene vil måtte kutte i antall ansatte pr elev. Som lærer på Friluftsliv Lett er jeg opptatt av å kunne gi elevene den oppfølgingen de fortjener. I samtaler med elevene får jeg mange gode tilbakemeldinger om deres personlige utvikling som folkehøgskoleelev. Derfor synes jeg det er absurd at regjeringen nå foreslår å ramme dette viktige tilbudet.

Folkehøgskolenes friluftslivslinjer har tidligere blitt kritisert for å drive som turoperatører. At elevene er på turer innebærer så utrolig mye mer enn turen i seg selv. Motivasjon, trivsel, kunnskap, sosialt fellesskap og personlig utvikling er fokus på disse turene. Når vi er på tur må elevene lære seg å samarbeide. De må sammen opparbeide seg felles rutiner for å oppnå mestring på tur. Det å være på tur skaper en helt spesiell relasjon mellom elevene. De lærer hverandre å kjenne, de oppdager nye sider ved hverandre. Vi på Friluftsliv Lett var på en høsttur i Børgefjell hvor vi sammen skulle gå langt i variert terreng. Denne turen var en skikkelig utfordring for alle. I etterkant sier elevene at det var det gode samholdet som fikk alle til å gjennomføre den 62km lange turen.

Det vi observerer er at elevene støtter hverandre gjennom samtaler, gir råd til hverandre og finner løsninger når det oppstår utfordringer. Gjennom de 5 ukene elevene har gått på folkehøgskole har de allerede blitt bevist på sin egen rolle og ser verdien av hverandre i gruppa. De har utviklet en omsorg for hverandre som vi ikke ser maken til i andre skoleslag.  Dette betyr at turen er en dannelsesreise!

Friluftslivet gir elevene en personlig modning, en sosial utvikling, mer glede i hverdagen og bedre selvbilde som er med på å skape mer psykisk balanse i hverdagen. Som lærere møter vi daglig utfordringer med elevenes psykiske helse. Folkehøgskolene er en fantastisk arena for å komme elevene i møte og ta dem på alvor.

I timeplanen til Friluftsliv Lett ønsker jeg å gi elevene noe å glede seg over. Det er viktig for dem å verdsette de små og store tingene rundt seg som gir glede for deg selv og andre. Den mestringen elevene fikk etter å ha gjennomført den lange turen over Børgefjell kan ikke beskrives i ord. Det er deilig å kunne gjøre en forskjell!

Hopp rett ned til innholdet