fbpx

Det er nå rødt farenivå for kultur og eventbransjen. Regjeringen har besluttet å avslutte kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende fra 1. November. I april innførte de en ordning som har truffet godt så langt. Denne ordningen sørget for at teknikere og musikere har overlevd koronakrisen fram til nå. Det er derfor kritisk for bransjen at regjeringen avvikler en ordning som faktisk fungerer.

Det er en klar melding fra hele kultur og eventbransjen at regjeringen må stå løpet ut, og videreføre kompensasjonsordningen frem til koronakrisen er over.

I hele Norge markeres alvoret med å lyssette kultur og signalbygg i rødt 30. September. Bransjen har tidligere slitt med rekruttering og kompetanseflukt allerede før nedstengningen 12. Mars. Nå ligger vi med brukket rygg.

Internasjonal markering

#WeMakeEvents og #RedAlert er en bevegelse som har spredt seg fra USA, og til store deler av verden hvor kultur og eventbransjen nå står i samme problemene som her hjemme.

I Norge har regjeringen valgt å avslutte kompensasjonsordningen til fordel for stimuleringsordning for kulturlivet og eventbransjen. Resultatet av dette blir at mange som lever av å lage arrangementer i Norge nå mister omtrent all inntekt. Nå står mange mennesker i bransjen ved et veiskille: søke om sosialhjelp eller skifte bransje. Kultur og underholdningsbransjen består av mennesker med sjelden og spesialisert kompetanse som vi er avhengige av for å gi Norge de kulturopplevelsens som vi har hatt tidligere.

Stor kompetanseflukt

På skolen har vi egen klasse som driver med kompetanseopplæring i denne bransjen. Kjell Kristian Vestermo underviser i lys på sceneproduksjon. Han har tidligere drevet utleiefirma og jobbet som freelancer i bransjen i mange år.  Markus Aaseth Sannan er tidligere elev på Vefsn Folkehøgskole. Han har de siste årene jobbet aktivt i bransjen som lydtekniker for en rekke artister. De er begge lærere på sceneproduksjon, og de synes det er trist å se utviklingen som skjer etter koronautbruddet i mars.

 

Hva tenker dere om situasjonen som ble markert rundt i landet?

Markus Aaseth Sannan 

Det er jo trist å se venner og kolleger slite så mye som de gjør om dagen. Etter diskusjoner med nære kolleger om hva dette kan føre til fremover i bransjen ser vi allerede nå at det er ganske stor kompetanseflukt. Vi kommer nok snart til et punkt der det er for sent å snu. De flinkeste i bransjen er kanskje dem som raskest får seg noe annet å drive med, og veien tilbake inn i vår bransje kan bli ganske lang. Det er godt å se at så mange engasjerer seg, og godt å se at dette blir markert over hele landet.

Kjell Kristian Vestermo

Det er viktig at vi tar del i en slik aksjon. Jeg er mest bekymret for at hvis vi får en for stor flukt av fagfolk i bransjen så er det ingen igjen til å gjøre jobben når vi en dag kan åpne samfunnet igjen. Når det ble oppfordret til å lyssette signalbygg så valgte vi å lyssette gamlebygget her på skolen som kanskje er det største signalbygget i Mosjøen. Det er kult å lyssette det når 7000 mennesker kan se det fra stuevinduet sitt.

 

Hva tenker dere om mulighetene til fremtidige fagfolk i bransjen? 

Markus Aaseth Sannan 

Jeg er bekymret for at de som velger å gå videre kommer til å tre inn i en bransje som har rykket 15 år tilbake i tid. Dette går på at gode holdninger og verdier som har hatt stor utvikling kommer til å forsvinne. Vi kommer til å få en bransje som står på bar bakke. Dårlig økonomi, lite oppdrag og mindre jobb for færre mennesker. Det kommer til å bli en smalere bransje, men jeg håper at det ikke skjer og at det kommer til å snu. Hvis det skal skje så må det skje noe veldig snart.

Kjell Kristian Vestermo

Mulighetene kan potensielt bli begrenset fordi at det ikke er noe bransje eller jobber der før vi kan møtes mer enn 200 mennesker.

Begge er enige om at for at denne bransjen skal overleve må det være trygge støtteordninger som hjelper folk til å overleve, og til å kunne fortsette med yrket sitt.

Arrangementer må kunne fortsette hvis ikke kan det gå utover flere enn menneskene som jobber i bransjen. Med denne utviklingen kan vi potensielt miste verdiene av kunsten og kulturen.

 

 

Hopp rett ned til innholdet