fbpx

I anledning Arbeiderpartiets møte i Mosjøen i går, ble vi kontaktet av varaordfører Rune Krutå (AP) og spurt om vi kunne tenke oss å ta imot politikerbesøk på skolen. Besøk synes vi alltid er hyggelig å få, så det sa vi selvfølgelig ja til. Og dermed fikk vi gleden av å møte Anniken Huitfeldt, leder Stortingets utenriks- og forsvarskomite, Bjørnar Skjæran, nestleder i Arbeiderpartiet og politisk rådgiver Peter Eide Walseth, over en kopp kaffe og hjembakte kanelsnurrer i storsalen i tårnbygget.

For oss var det viktig at de skulle få møte noen av elevene våre, så vi hadde med oss en bukett som representerte bredden i tilbudet vårt. Torfinn Granåmo (teater) og Fredrik Nordvik (sceneproduksjon) som er stipendiater sto også for litt underholdning, og benyttet anledningen til å snakke litt om hvordan koronapandemien påvirket fjorårets elever og framtiden til teknikere i kulturbransjen.

Elevene

Camilla Saxhaug representerte teaterlinja og halvårselevene. Hun skal inn til førstegangstjeneste i januar og valgte å ta høsten hos oss. Halvårskursene er en super kombinasjon og en god forberedelse til milltærtjenesten.

Caroline Hafnor Torgersen er elev på linja Friluftsliv LETT og ønsket et år på folkehøgskole før hun skal i gang med videre studier. For henne var det viktig å få fram at folkehøgskolen gir et pusterom, der man kan senke skuldrene og ta seg litt tid til seg selv.

Marcus Slåttum går på linja E-sport og var også elev hos oss i fjor. Det var ikke så mange av gjestene som hadde god oversikt over hva e-sport går ut på, men vi fikk i alle fall avklart at Candy Crush ikke kom inn under betegnelsen 😀

Også journalisten Kristian Rødvand (Vefsn No) som dekket besøket i går, har vært elev på Vefsn Folkehøgskole. Den gang gikk han på bandlinja, og han skriver låter og spiller fortsatt.

På agendaen

Det er alltid viktig for oss i folkehøgskolen å få formidlet hva vi representerer som utdanningsinstitusjon og hvilke utfordringer vi har. Rektor Mette Haustreis hadde flere punkter på agendaen:

  • merkostnader og inntektstap på grunn av pandemien
  • at myndighetene må balansere ut veksten i elevplasser på de nye skolene, med tilsvarende vekst for de eksisterende skolene
  • bevilgninger til mentorprosjektet for elever som ikke har fullført videregående opplæring
  • at folkehøgskoleansatte kan få samme muligheter som lærere i grunn- og videregående skole til å søke på stipend for å ta PPU
  • at det bør gis ett studiepoeng for elever som går på halvårskurs

Elevene våre stilte seg bak, og politikerne dro av gårde med en større forståelse for skoleslagets utfordringer og med lovnader om å ta dette videre.

Så får vi se om vi har greid å påvirke i riktig retning, og sørget for at når disse fire hører om folkehøgskole i framtiden, så tenker de på TOPPEN <3.

Foto: Kristian Rødvand

Hopp rett ned til innholdet